Joystick ver3.1

90,000₫ 49,000₫

Phiên bản nâng cấp từ Joystick ver3

Lò xo đàn hồi làm từ kim loại siêu đàn hồi (ver 3 bằng nhựa)

Trả về trung tâm nhanh và chuẩn xác hơn

Kế thừa những điểm tốt từ ver3

Mua ngay

Đặt hàng nhanh